Har du vert ute av arbeid en stund, og ønsker å komme tilbake, kan arbeidstrening være en mjuk start for å tilpasse seg arbeidslivet igjen. Yggdrasiltunet er registrert hos NAV, som et tilbud og en arena for arbeidstrening.

Ved Yggdrasiltunet kan du jobbe i nær kontakt med dyr og naturen, men vi har også arbeidsoppgaver som går inn under hotelldriften.  I gårdsdrifta er det arbeidsoppgaver som mat og stell av dyrene, møkking etter hestene, stell av bur til kaniner og høns. Det er også utearbeid med ved, reparasjon av gjerder, og oppsett av gjerder. Vedlikehold av bygninger som flekking og maling. I hagen er det stell av planter, urter og vekster. 

I hotell driften er det vask av rom og fellesarealer, servering av mat, og kundebehandling. Det er tusen oppgaver på en gård og i en næring som Yggdrasiltunet, så det er ikke vanskelig å skreddersy et program tilpasset for hver enkelt arbeider. 

Om du tenker at dette kan vær noe for deg, kan du komme innom for en hyggelig prat. Vi er innstilt på å legge til rette, arbeidsoppgaver og mengde arbeid etter hva som passer den enkelte. 

Velkommen!

Gårdsarbeid byr på variert og jordnært arbeid